« Mar 6:19 Ewangelia Marka 6:20 Mar 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Herod obaw[i]ał się Johana wiedząc że był mąż sprawiedliwy i święty i pilnował go, a słuchając go, wiele czynił, i rad go słuchał.
2.WUJEK.1923Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc go być mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go, a słuchając go, wiele czynił i rad go słuchał.
3.RAKOW.NTAbowiem Herod bał się Jana, wiedząc go być mężem sprawiedliwym i świętym, i przestrzegał się go; a słuchając go, wiele czynił, i rad go słuchał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był mężem sprawiedliwym i świętym; i oglądał się nań, i słuchając go, wiele czynił i rad go słuchał.
5.GDAŃSKA.2017Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i miał wzgląd na niego, a słuchając go, wiele czynił; i chętnie go słuchał.
6.SZCZEPAŃSKIbo Herod czuł trwogę przed Janem, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go i za jego radą wiele rzeczy czynił, a nawet chętnie mu się przysłuchiwał.
7.GRZYM1936bo Herod bał się Jana, uważając go za męża świętego; miał go w poważaniu, radził go się w sprawach rządowych i chętnie go słuchał.
8.DĄBR.WUL.1973Bo Herod obawiał się Jana wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym. I strzegł go, i wiele czynił za jego wpływem, a chętnie go słuchał.
9.DĄBR.GR.1961Bo Herod obawiał się Jana, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym. I strzegł go, chociaż wysłuchawszy, nie zawsze wiedział co począć; a słuchał go chętnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał.
11.BRYTYJKAAlbowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.
12.POZNAŃSKABo Herod bał się Jana, wiedząc, że jest on człowiekiem sprawiedliwym i świętym. I chronił go. Kiedy go słuchał, bywał bardzo zakłopotany, ale słuchał go chętnie.
13.WARSZ.PRASKAHerod bowiem lękał się Jana, wiedząc, że jest on człowiekiem prawym i świętym. Dlatego też brał go w obronę. A kiedy go słuchał, odczuwał wewnętrzny niepokój, ale słuchał go chętnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo Herod obawiał się Jana, wiedząc, że jest on mężem sprawiedliwym i świętym. Zatem go strzegł i słuchając go, często tak czynił, oraz z przyjemnością go słuchał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITHerod bowiem obawiał się Jana, przekonany, że to człowiek prawy i święty. Z tego powodu chronił go, a kiedykolwiek go słuchał, czuł się wielce zakłopotany, chociaż słuchał go chętnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że był to mąż sprawiedliwy i święty; i ochraniał go, a gdy go wysłuchał, wiele z tego czynił, a chętnie go też słuchał.