« Mar 6:47 Ewangelia Marka 6:48 Mar 6:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ujrzał że się pracowali wioząc, był bo wiatr przeciwny im. A o czwartej straży w noc przyszedł do nich chodząc po morzu i chciał je minąć.
2.WUJEK.1923A widząc je pracujące wiosły robiąc; (bo im był wiatr przeciwny), a około czwartéj strażéj nocnéj przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał je minąć.
3.RAKOW.NTI ujźrzał je udręczone w onym przeprawieniu (abowiem był wiatr sprzeciwny im.) A około czwartej straży nocnej przychodzi do nich, chodząc po morzu; i chciał je minąć.
4.GDAŃSKA.1881I widział, że się spracowali, wiosłami robiąc; (bo wiatr mieli przeciwny,)a tak około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał je wyminąć.
5.GDAŃSKA.2017I widział, że są zmęczeni wiosłowaniem, bo wiatr mieli przeciwny. I tak około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy zobaczył, jak mozolą się wiosłowaniem, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej nadszedł ku nim, krocząc po morzu, i chciał ich minąć.
7.GRZYM1936A widząc, że się trudzą przy wiosłach, bo wiatr był przeciwny, około czwartej straży nocnej poszedł ku nim, idąc po morzu i chciał ich minąć.
8.DĄBR.WUL.1973A widząc ich, jak pracowali wiosłami (mieli bowiem wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po morzu i zamierzał ich minąć.
9.DĄBR.GR.1961A ujrzawszy ich, jak się mozolili przy wiosłach (mieli bowiem wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przychodzi nagle do nich krocząc po morzu. A zamierzał ich minąć.
10.TYSIĄCL.WYD5Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.
11.BRYTYJKAA ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć.
12.POZNAŃSKAI widział, jak ciężko pracują wiosłami, bo wiał przeciwny wiatr. Około czwartej straży nocnej idzie do nich po falach morskich. Chciał ich minąć.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy widział, jak bardzo męczyli się przy wiosłowaniu – wiatr bowiem był im przeciwny – zbliżył się do nich, około czwartej straży nocnej, idąc po jeziorze. I chciał ich minąć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ich zobaczył, znękanych przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, więc około czwartej straży nocy przychodzi do nich, przechadzając się po morzu, i chciał ich minąć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny, i około czwartej nad ranem przyszedł do nich po falach - i chciał ich wyminąć.
16.TOR.NOWE.PRZ.I widział, że zmęczyli się, wiosłując, bo mieli przeciwny wiatr; i około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, a chciał przejść obok nich.