« Mar 6:50 Ewangelia Marka 6:51 Mar 6:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstąpił k nim do łodzi, i uciszył się wiatr, i barzo aż i nazbyt sami wsobie zdumiewali się i dziwowali.
2.WUJEK.1923I wstąpił do nich w łódź, i przestał wiatr. I tem więcéj się sami w sobie zdumiewali.
3.RAKOW.NTI wstąpił do nich w łódź; i uciszył się wiatr. A barzo się obficie sami w sobie zapamiętawali i dziwowali.
4.GDAŃSKA.1881I wstąpił do nich w łódź, i uciszył się wiatr; a oni się sami w sobie nader zdumiewali i dziwowali.
5.GDAŃSKA.2017I wszedł do nich do łodzi, i uciszył się wiatr. A oni się bardzo zdumiewali i dziwili.
6.SZCZEPAŃSKII wsiadł do nich do łodzi, a wiatr ustał. Tembardziej też zdumiewali się w duszy,
7.GRZYM1936I wszedł do nich na łódź i wiatr się uciszył. A oni nie mogli wyjść ze zdumienia.
8.DĄBR.WUL.1973I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. I tym więcej się zdumiewali w duszy,
9.DĄBR.GR.1961I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. I tym bardziej się zdumiewali w duszy,
10.TYSIĄCL.WYD5I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy,
11.BRYTYJKAI wszedł do nich do łodzi, i wiatr ustał; a oni byli wstrząśnięci do głębi.
12.POZNAŃSKAI wszedł do nich, do łodzi, a wiatr ustał. A oni jeszcze bardziej się dziwili,
13.WARSZ.PRASKA(6:51) I wsiadł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. (6:52a) I jeszcze więcej dziwili się między sobą,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszedł koło nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Ale oni odtąd niezmiernie się w sobie zdumiewali i dziwili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wszedł do nich do łodzi, i ustał wiatr; a oni byli wewnątrz siebie niezwykle zdumieni i zdziwieni.