« Przys 3:13 Księga Przysłów 3:14 Przys 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepsze jest nabycie jéj, niźli kupiectwo śrebra: i złota pierwszego i najczystszego owoc jéj.
2.GDAŃSKA.1881Bo lepiej nią kupczyć, niżeli kupczyć srebrem: owszem pożyteczniejszy nad złoto dochód jej.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto.
4.KRAMSTUCKAlbowiem lepszym jest jej nabytek od nabytku srebra, od czystego złota, jej płody.
5.CYLKOWBo nabytek jej lepszy, niż nabytek srebra, a ponad złoto szczere uzyskanie jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto.
7.BRYTYJKAGdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.
8.POZNAŃSKAgdyż większą ma z niej korzyść niż ze srebra, lepiej ją posiąść niż złoto.
9.WARSZ.PRASKABo mądrość jest od srebra cenniejsza, ją posiąść – to więcej niż posiadać złoto.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jej nabycie jest lepsze niż uzyskanie srebra, jej dochód pożyteczniejszy niż szczere złoto.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITbo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie - przewyższa wartość złota;