« Przys 3:15 Księga Przysłów 3:16 Przys 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przedłużenie dni na prawicy jéj, a na lewicy jéj bogactwa i sława.
2.GDAŃSKA.1881Przedłużenie dni w prawicy jej, a w lewicy jej bogactwa i zacność.
3.GDAŃSKA.2017Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała.
4.KRAMSTUCKPrzedłużenie dni - z jej prawicy; z jej lewicy - bogactwo i cześć.
5.CYLKOWDługie życie po prawicy jej, w lewicy jej bogactwo i chwała.
6.TYSIĄCL.WYD5Dni długie są w jej prawicy, w lewicy - bogactwo, pomyślność.
7.BRYTYJKAW jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.
8.POZNAŃSKAW jej prawicy jest długie życie, w lewicy jej bogactwo i sława.
9.WARSZ.PRASKAW jej prawicy znajduje się długie życie, w lewej jej ręce – bogactwo i sława.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po jej prawicy długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś - bogactwo i chwałę.