« Przys 3:19 Księga Przysłów 3:20 Przys 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mądrością jego wyniknęły głębokości, i obłoki zsiadają się w rosę.
2.GDAŃSKA.1881Umiejętnością jego rozstąpiły się przepaści, a obłoki rosą kropią.
3.GDAŃSKA.2017Dzięki jego wiedzy rozstąpiły się głębiny, a obłoki spuszczają rosę.
4.KRAMSTUCKJego pojętnością otchłanie się rozstąpiły, a niebiosa kroplami zsyłają rosę.
5.CYLKOWWiedzą Jego rozstąpiły się tonie, a kropią górne przestwory rosą.
6.TYSIĄCL.WYD5Dzięki Jego wiedzy wytrysły odmęty, a rosę spuszczają obłoki.
7.BRYTYJKADzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.
8.POZNAŃSKAJego to wiedza sprawiła, że rozstąpiły się odmęty, że obłoki ociekają rosą.
9.WARSZ.PRASKADzięki Jego wiedzy z głębin tryskają strumienie i rosa spada z obłoków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z Jego wiedzy rozstąpiły się tonie, a górne przestworza kropią rosą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego wiedza otworzyła otchłanie i sprawiła, że obłoki kapią rosą.