« Przys 3:20 Księga Przysłów 3:21 Przys 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu mój! niech te rzeczy nie schodzą z oczu twoich: strzeż zakonu i rady:
2.GDAŃSKA.1881Synu mój! niech to nie odstępuje od oczów twych: strzeż prawdziwej mądrości i roztropności;
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, niech one ci z oczu nie schodzą; strzeż prawdziwej mądrości i roztropności;
4.KRAMSTUCKSynu mój, niechaj nie ustąpią z przed oczu twoich, zachowaj cnotę i roztropność.
5.CYLKOWSynu mój! niechaj nie ustąpią z przed oczu twoich - strzeż umiejętności i roztropności.
6.TYSIĄCL.WYD5Rozwagi i przezorności strzeż, mój synu, niech ci one z oczu nie schodzą,
7.BRYTYJKASynu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,
8.POZNAŃSKASynu mój, nie trać tego nigdy z twoich oczu, strzeż roztropności i mądrości,
9.WARSZ.PRASKASynu mój, dwu rzeczy z oczu nie spuszczaj: rozwagi i przezorności – zawsze się ich trzymaj,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu! Niech to nie ustąpi sprzed twych oczu – strzeż Mądrości i roztropności,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia,