« Przys 3:25 Księga Przysłów 3:26 Przys 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pan bowiem będzie przy boku twoim, i będzie strzegł nogi twojéj, aby cię nie poimano.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem Pan będzie ufaniem twojem, a nogi twojej będzie strzegł od samołówki.
3.GDAŃSKA.2017PAN bowiem będzie twoją ufnością i twojej nogi będzie strzegł od sideł.
4.KRAMSTUCKAlbowiem Bóg będzie twroją otuchą; On ochroni twoję nogę od zaplątania.
5.CYLKOWAlbowiem Wiekuisty będzie ufnością twoją, a uchroni On nogę twą od zasadzki.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo Pan będzie u twego boku, uchroni twą nogę od sidła.
7.BRYTYJKAGdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.
8.POZNAŃSKAbo Jahwe jest twoją podporą i strzeże twej stopy przed zasadzką.
9.WARSZ.PRASKAPan zaopiekuje się tobą, On będzie chronił twe stopy przed zasadzką.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem WIEKUISTY będzie twoją ufnością; On uchroni twoją nogę od zasadzki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż PAN będzie twoją ufnością, będzie strzegł twojej nogi od potrzasku.