« 1Kor 11:34 1 List do Koryntian 12:1 1Kor 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O Duchownych lepak (darzech) bracia, niechcę żebyście nie rozumieli.
2.WUJEK.1923A o duchownych, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli.
3.RAKOW.NTA o duchownych darzech, bracia, niechcę abyście nie wiedzieli.
4.GDAŃSKA.1881A o duchownych darach, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli.
5.GDAŃSKA.2017A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy.
6.JACZEWSKINie chcę, bracia, aby sprawy duchowne obcemi wam były.
7.SYMONA o darach Ducha nie chcę was, bracia, zostawić bez nauki.
8.DĄBR.WUL.1973A co do darów Ducha Świętego nie chcę zostawiać was, bracia, w nieświadomości.
9.DĄBR.GR.1961A co do darów duchowych, nie chcę zostawiać was, bracia, w nieświadomości.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych.
11.BRYTYJKAA co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy.
12.POZNAŃSKAPragnę, bracia, pouczyć was o darach duchowych.
13.WARSZ.PRASKANie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, ale nie chcę, abyście nie wiedzieli odnośnie duchowych rzeczy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście pozostali w niewiedzy.