« 1Kor 12:10 1 List do Koryntian 12:11 1Kor 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz to wszytko sprawuje jeden i tenże duch, rozdzielając z osobna każdemu jako chce.
2.WUJEK.1923A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce.
3.RAKOW.NTA wszytkie te rzeczy sprawuje skutecznie jeden i tenże duch, rozdzielając zosobna każdemu jako chce.
4.GDAŃSKA.1881A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce.
5.GDAŃSKA.2017A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
6.JACZEWSKITe zaś wszystkie dary pochodzą od jednego i tegoż samego Ducha świętego, który każdemu wedle swej woli daje to, co chce.
7.SYMONa to wszystko sprawia jeden i tenże Duch, udzielając każdemu, jako chce.
8.DĄBR.WUL.1973A wszystko to sprawia jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce.
9.DĄBR.GR.1961A wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
11.BRYTYJKAWszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.
12.POZNAŃSKAWszystkie te dary są dziełem jednego i tego samego Ducha, który je rozdziela, tak jak chce.
13.WARSZ.PRASKAWszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to wszystko wykonuje jeden i ten sam Duch, który odrębnie każdemu rozdziela, jak sobie życzy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce.
16.TOR.NOWE.PRZ.A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający stosownie każdemu, tak jak chce.