« 1Kor 12:12 1 List do Koryntian 12:13 1Kor 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abociem w jednem duchu my wszytcy w jedno ciało jesteśmy ponurzeni; choć Judowie, choć Grekowie, choć niewolni, choć wolni, i wszytcy w jeden duch napojeni jesteśmy.
2.WUJEK.1923Albowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź poganie, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni.
3.RAKOW.NTAbowiem w jednym duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ponurzeni; choć Żydowie, choć Grekowie, choć niewolnicy, choć wolni; i wszyscy w jednego ducha napojeni jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego Ducha.
5.GDAŃSKA.2017Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.
6.JACZEWSKIGdyśmy przyjęli chrzest, staliśmy się za sprawą Ducha świętego jednem ciałem, bez względu na to, czy pochodzimy z żydów czy z pogan, z niewolników czy wolnych. Wszystkich nas jeden Duch święty napełnia.
7.SYMONAlbowiem w jednym Duchu wszyscyśmy ochrzczeni w jedno ciało, bądź żydzi, bądź poganie, bądź niewolnicy, bądź wolni: i wszyscy jednym Duchem napojeni jesteśmy.
8.DĄBR.WUL.1973Gdyż w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni byliśmy w jedno ciało, czy to Żydzi, czy poganie, wolni czy niewolnicy: i wszyscy jednym Duchem byliśmy napojeni.
9.DĄBR.GR.1961Gdyż w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni byliśmy w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, niewolnicy czy wolni i wszyscy jednym Duchem zostaliśmy przepojeni.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
11.BRYTYJKABo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
12.POZNAŃSKAMy wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu: zarówno Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, jak i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym Duchem.
13.WARSZ.PRASKAWszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i my wszyscy w jednym Duchu zostaliśmy zanurzeni w jedno Ciało, czy to Żydzi, czy Grecy; czy to niewolnicy, czy wolni; oraz wszyscy zostaliśmy napojeni względem jednego Ducha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo za sprawą jednego Ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym Duchu.