« 1Kor 12:14 1 List do Koryntian 12:15 1Kor 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśliby rzekła noga, że nie jestem ręką, nie jestem z ciała; czyli dla tego nie jest z ciała?
2.WUJEK.1923Jeźliby rzekła noga: Iżem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali dlatego z ciała nie jest?
3.RAKOW.NTJeśliby rzekła noga: Dla tego iż nie jestem ręką, nie jestem z ciała; izali dla tego nie jest z ciała?
4.GDAŃSKA.1881Jeźliby rzekła noga: Ponieważem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?
5.GDAŃSKA.2017Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała?
6.JACZEWSKIGdyby noga rzekła: ponieważ nie jestem ręką, przeto nie należę do ciała: czyżby ona prawdę mówiła?
7.SYMONJeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała: czy dlatego do ciała nie należy?
8.DĄBR.WUL.1973Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała — czy dlatego do ciała nie należy?
9.DĄBR.GR.1961Gdyby tak noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego do ciała nie należy?
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?
11.BRYTYJKAJeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?
12.POZNAŃSKAGdyby noga powiedziała: "Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała", czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?
13.WARSZ.PRASKAJeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli noga by powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z ciała; czyż według tego nie jest z ciała?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby stopa stwierdziła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy można by się z tym zgodzić?
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśliby nawet powiedziała stopa: Ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała; czy dlatego nie jest z tego ciała?