« 1Kor 12:19 1 List do Koryntian 12:20 1Kor 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz członków jednak wiele, lecz ciało jedno.
2.WUJEK.1923Lecz teraz, acz wiele członków, ale jedno ciało.
3.RAKOW.NTA teraz wieleć członków, lecz jedno ciało.
4.GDAŃSKA.1881Ale teraz, acz jest wiele członków, lecz jedno jest ciało.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało.
6.JACZEWSKITymczasem ciało to składa się z wielu członków: ale te członki jedno tylko ciało stanowią.
7.SYMONAliści teraz, choć członków wiele, ale ciało jest jedno.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz teraz wprawdzie wiele jest członków, ale jedno ciało.
9.DĄBR.GR.1961A teraz wprawdzie wiele jest członków, ale ciało jedno.
10.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało.
11.BRYTYJKAA tak członków jest wiele, ale ciało jedno.
12.POZNAŃSKAWobec tego, chociaż wiele jest członków, to ciało jest jedno.
13.WARSZ.PRASKATymczasem są wprawdzie liczne członki ale jedno ciało.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz jest wiele członków, a jedno ciało.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem członków jest wiele, ale ciało - jedno.
16.TOR.NOWE.PRZ.A teraz wprawdzie członków jest wiele, ale ciało jest jedno.