« 1Kor 12:20 1 List do Koryntian 12:21 1Kor 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niemoże oko rzec ręce: Potrzeby (do) ciebie niemam. Albo zasię głowa nogam: Niepotrzebuję was.
2.WUJEK.1923A nie może rzec oko ręce: Nie potrzeba mi cię; albo zasię głowa nogom: Nie potrzebuję was.
3.RAKOW.NTA nie może oko rzec ręce: Nie potrzeba mi cię; abo zasię głowa nogam: Nie potrzeba mi was.
4.GDAŃSKA.1881Nie może tedy rzec oko ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo zaś głowa nogom: Nie potrzebuję was.
5.GDAŃSKA.2017Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
6.JACZEWSKIOko nie może powiedzieć ręce: nie potrzebuję pomocy twojej; ani głowa nie może rzecz nogom: obejdę się bez was.
7.SYMONA nie może oko rzec ręce: Nie potrzeba mi ciebie: albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
8.DĄBR.WUL.1973I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie jesteście mi potrzebne.
9.DĄBR.GR.1961I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie jesteście mi potrzebne.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
11.BRYTYJKANie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
12.POZNAŃSKAOko nie może powiedzieć ręce: "Nie potrzebuję ciebie", ani głowa nogom: "Nie potrzebuję was".
13.WARSZ.PRASKANie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi, potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oko nie może powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; lub głowa z kolei nogom: Nie potrzebuję was.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom: Obejdę się bez was.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję cię, albo z kolei głowa nogom: Nie potrzebuję was.