« 1Kor 12:21 1 List do Koryntian 12:22 1Kor 12:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale i owszem które się członki ciała zdadzą niemocniejsze być, potrzebne są.
2.WUJEK.1923Owszem daleko więcéj członki ciała, które się zdadzą być mdlejsze, są potrzebniejsze.
3.RAKOW.NTOwszem daleko więcej, które się zdadzą członki ciała mdlejsze być, potrzebne są.
4.GDAŃSKA.1881I owszem daleko więcej członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są.
5.GDAŃSKA.2017Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze.
6.JACZEWSKIOwszem, członki, które się zdają być słabszymi, - są potrzebniejszymi niż inne.
7.SYMONOwszem: im jaki członek ciała zda się być słabszym, tem potrzebniejszy jest:
8.DĄBR.WUL.1973Owszem, te członki ciała, które zdają się być słabsze, są bardziej potrzebne,
9.DĄBR.GR.1961Owszem, te członki ciała, które zdają się być słabsze, są bardziej potrzebne,
10.TYSIĄCL.WYD5Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze;
11.BRYTYJKAWprost przeciwnie: Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze,
12.POZNAŃSKAWprost przeciwnie, te członki ciała, które uważamy za słabsze, są właśnie bardziej potrzebne,
13.WARSZ.PRASKAOwszem, niezbędne dla ciała bywają te właśnie członki, które uchodzą za słabsze;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A członki ciała wydające się być nędznymi, są dużo bardziej konieczne;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDa się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz o wiele bardziej te członki, które wydają się być słabsze w ciele, są niezbędne;