« 1Kor 12:22 1 List do Koryntian 12:23 1Kor 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A które mnimamy nie ućciwsze być z ciała, tym cześć obfitszą czyniemy. I sromotne (członki) nasze, uczciwość obfitszą mają.
2.WUJEK.1923A członkom ciała, które mniemamy być niepoczciwsze, tymże większéj poczciwości przydawamy: a które są sromotne nasze, obfitszą poczciwość mają.
3.RAKOW.NTA które mniemamy być niepoczciwsze członki ciała, tymże poczciwości obfitszej przydawamy; a sromotne członki nasze poczciwość obfitszą mają.
4.GDAŃSKA.1881A które mamy za najniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy, a niepoczciwe członki nasze obfitszą poczciwość mają.
5.GDAŃSKA.2017A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie.
6.JACZEWSKIA członkom, które uważamy za mniej szlachetne, większą cześć wyświadczamy, aniżeli szlachetniejszym członkom; największem zaś staraniem otaczamy takie, które za sromotne mamy.
7.SYMONa członki ciała, które uchodzą za mniej szlachetne, te tem więcej szanujemy: a które są w nas wstydliwe, te tem przystojniej otulamy:
8.DĄBR.WUL.1973a członki ciała, które uważamy za mniej szlachetne, tym większym otaczamy szacunkiem. I tym, które w nas są wstydliwe, większą troskę o przyzwoitość okazujemy,
9.DĄBR.GR.1961a członki ciała, które uważamy za mniej szlachetne, tym większym otaczamy szacunkiem. I większą troskę o przyzwoitość okazujemy w stosunku do tych, co uchodzą w nas za wstydliwe,
10.TYSIĄCL.WYD5a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,
11.BRYTYJKAA te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość,
12.POZNAŃSKAmniej zaszczytne otaczamy większym szacunkiem, a wstydliwe traktujemy szczególnie przyzwoicie.
13.WARSZ.PRASKAa te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a te, które uważamy, że są małowartościowymi dla ciała obdarzamy większym zaszczytem; a te nieprzyzwoite obdarzone są naszą większą troską o przyzwoitość.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTe, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej,
16.TOR.NOWE.PRZ.A te, które uważamy za mniej szacowne w ciele, te otaczamy większym szacunkiem, a naszym intymnym członkom okazujemy większą przyzwoitość,