« 1Kor 12:23 1 List do Koryntian 12:24 1Kor 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo uczciwe (członki) nasze niepotrzebują, ale Bóg wespołek pomiarkował ciało, podlejszemu obfitszą cześć dawszy,
2.WUJEK.1923A poczciwe nasze niczego nie potrzebują; ale Bóg społu umiarkował ciało, temu, któremu nie dostawało, większą cześć dawszy.
3.RAKOW.NTA poczciwe członki nasze nie potrzebują poczciwości; ale Bóg społu umiarkował ciało, onemu któremu niedostawa, obfitszą dawszy poczciwość.
4.GDAŃSKA.1881Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują; lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostaje, obfitszą poczciwość.
5.GDAŃSKA.2017Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku;
6.JACZEWSKISzlachetniejsze nasze członki najmniej potrzebują opieki. Tak Bóg urządził nasze ciało, aby mniej zacny członek jego doznawrał posługi od zacniejszego,
7.SYMONa które przystojne są, te niczego nie potrzebują. Ale i sam Bóg tak ciało nasze umiarkował, iż któremu członkowi czci nie dostawało, temu jej przydał:
8.DĄBR.WUL.1973a które są przystojne, nie potrzebują niczego. Lecz i Bóg ciało tak urządził, że przydał czci tym członkom, którym jej niedostawało,
9.DĄBR.GR.1961bo które nie są wstydliwe, nie potrzebują tego. Lecz i Bóg ciało tak urządził, że przydał czci tym członkom, którym jej niedostawało,
10.TYSIĄCL.WYD5gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci,
11.BRYTYJKAPodczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność,
12.POZNAŃSKAPrzyzwoite członki ciała nie potrzebują takiej troski. Bóg ukształtował bowiem ciało w taki sposób, że członki, które z natury są mniej godne szacunku, obdarzył większą czcią,
13.WARSZ.PRASKAgdyż wobec tych, co nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nasze porządne członki nie mają takiej potrzeby. Lecz Bóg tak ukształtował Ciało, że temu, co jest słabszym dał większą wartość,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpodczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie,
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz nasze przyzwoite członki nie mają takiej potrzeby; lecz Bóg tak połączył ciało, że dał temu, któremu brakuje czci większy szacunek,