« 1Kor 12:24 1 List do Koryntian 12:25 1Kor 12:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby nie było rozerwania w ciele, aleby toż staranie członki jedne o drugie miały.
2.WUJEK.1923Aby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby jedne członki o drugich tóż staranie miały?
3.RAKOW.NTAby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby się jednako jedny o drugie pieczołowały członki.
4.GDAŃSKA.1881Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki o drugich jednakież staranie miały.
5.GDAŃSKA.2017Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem.
6.JACZEWSKIa to dla tego, aby członki ciała nie wynosiły się jedne nad drugie, lecz aby sobie wzajemnie posługiwały:
7.SYMONaby nie było rozdwojenia w ciele, ale iżby jedne członki o drugich jednakie staranie miały.
8.DĄBR.WUL.1973aby nie było rozdwojenia w ciele i aby członki wzajemnie troszczyły się jedne o drugie.
9.DĄBR.GR.1961aby nie było rozdwojenia w ciele i aby członki w równej mierze troszczyły się jedne o drugie.
10.TYSIĄCL.WYD5by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.
11.BRYTYJKAAby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie.
12.POZNAŃSKAaby w ciele nie było rozdwojenia, lecz żeby wszystkie jego członki troszczyły się wzajemnie o siebie.
13.WARSZ.PRASKAaby nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby nie było rozdarcia w Ciele, ale aby członki troszczyły się same o siebie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITaby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły.
16.TOR.NOWE.PRZ.Aby nie było w ciele rozdarcia, ale by członki tak samo się o siebie nawzajem troszczyły.