« 1Kor 12:27 1 List do Koryntian 12:28 1Kor 12:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A owe przed się postawił Bóg we zbor[z]e, pierwej Apostoły, wtóre proroki, trzecie uczyciele, potym mocy, potym dary zleczania, podpomagania, rządzenia, rodzaje języków, tłumaczenia języków.
2.WUJEK.1923A Bógci postanowił niektóre w kościele: najprzód Apostoły, powtóre proroki, potrzecie nauczyciele, potem mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów.
3.RAKOW.NTA jedneć postanowił Bóg we Zborze, naprzód Apostoły, powtóre Proroki, potrzecie Nauczyciele; potym mocy, za tym darowania leczenia, podpomagania, rządzenia, rodzaje języków.
4.GDAŃSKA.1881A niektórych Bóg postanowił we zborze, najprzód Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki.
6.JACZEWSKIW zgromadzeniu naszem uczynił Bóg jednych Apostołami, drugich Prorokami, innych Nauczycielami, innych Cudotwórcami; innym dał władzę leczenia chorób, innym znów możność wspierania ubogich, innym jeszcze władzę rządzenia, innym znajomość języków.
7.SYMONA z pomiędzy nich Bóg postanowił w Kościele najpierw Apostołów, powtóre Proroków, potrzecie Nauczycieli, potem moce, a dalej dary uzdrawiania, posługowania, rządzenia, mówienia różnymi językami i tłómaczenia języków.
8.DĄBR.WUL.1973I niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc i dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, mówienia językami i tłumaczenia mów.
9.DĄBR.GR.1961A niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc (czynienia cudów), jeszcze innym dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, władania językami.
10.TYSIĄCL.WYD5I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami.
11.BRYTYJKAA Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.
12.POZNAŃSKABóg zaś umieścił w Kościele na pierwszym miejscu apostołów, na drugim tych, co przemawiają z natchnienia Bożego, na trzecim nauczycieli. Dalej idą: nadziemskie moce i dar uzdrawiania, umiejętność niesienia pomocy i rządzenia oraz dar modlenia się w różnych językach.
13.WARSZ.PRASKAI tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, którzy mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają różnymi językami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w zgromadzeniu wybranych Bóg sobie ustanowił: Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dysponujących przejawami mocy Boga, następnie darami uzdrawiania, pomocy, kierowania, gatunków języków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg tak umieścił je w Kościele: Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki.
16.TOR.NOWE.PRZ.I te właśnie członki Bóg ustanowił w kościele: najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem mających przejawy mocy, potem dary uzdrawiania, pomocy, kierowania, różne rodzaje języków.