« 1Kor 12:2 1 List do Koryntian 12:3 1Kor 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego oznajmiam wam, że nikt w duchu Bożem mówiąc, nie mówi anathemą Jesusa, żaden też niemoże rzec Panem Jesusa, chyba w duchu świętem.
2.WUJEK.1923Przetóż oznajmuję wam, iż żaden w Duchu Bożym mówiąc, nie mówi przeklęctwa Jezusowi. A żaden nie może rzec: Pan Jezus, jedno w Duchu Świętym.
3.RAKOW.NTPrzetoż oznajmuję wam, iż żaden w duchu Bożym mówiąc, nie rzecze przeklęctwem być Jezusa; i żaden nie może rzec Jezusa Panem być, jedno w duchu świętym.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc, nie rzecze Jezusa być przeklęstwem; i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIOtóż teraz oznajmiam wam, że gdyście przyjęli Ducha świętego, to już Jezusowi wiernymi zostać winniście. To będzie dowodem, żeście przyjęli Ducha świętego, gdy tylko Pana Jezusa wyznawcami się staniecie.
7.SYMONPrzetoż oznajmiam wam, iż żaden z tych, którzy mówią w Duchu Bożym, nie mówi przekleństwa Jezusowi: i że nikt nie może wymówić "Pan Jezus", jedno w Duchu Świętym.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może wymówić „Pan Jezus”, jeno w Duchu Świętym.
9.DĄBR.GR.1961Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może powiedzieć „Pan Jezus”, jak tylko w Duchu Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: [Niech] Jezus [będzie] przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus.
11.BRYTYJKADlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.
12.POZNAŃSKADlatego oznajmiam wam: podobnie jak nikt nie może powiedzieć pod wpływem Ducha Bożego: "Niech Jezus będzie przeklęty", tak samo bez wpływu Ducha Świętego nikt nie może mówić: "Jezus jest Panem".
13.WARSZ.PRASKAOtóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wyjaśniam wam, że nikt z tych, co mówią w Duchu Boga nie mówi: Jezus jest przekleństwem. Także nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem lecz tylko w Duchu Świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezu, bądź przeklęty! I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w Duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty, i nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym.