« 1Kor 12:3 1 List do Koryntian 12:4 1Kor 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Różności lepak darów są, lecz tenże duch.
2.WUJEK.1923Różności darów są, lecz tenże Duch.
3.RAKOW.NTA rozdzielności darowania są, lecz tenże duch;
4.GDAŃSKA.1881A różneć są dary, ale tenże Duch.
5.GDAŃSKA.2017A różne są dary, lecz ten sam Duch.
6.JACZEWSKIDary Ducha świętego są wielorakie, ale Duch święty jest tylko jeden.
7.SYMONA różne są dary łaski, lecz tenże Duch.
8.DĄBR.WUL.1973Są różne dary łaski, lecz tenże Duch.
9.DĄBR.GR.1961Są różne dary łaski, lecz ten sam Duch.
10.TYSIĄCL.WYD5Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
11.BRYTYJKAA różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
12.POZNAŃSKAIstnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam.
13.WARSZ.PRASKARóżne są dary łaski, lecz ten sam Duch
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale są podziały darów, zaś Duch ten sam;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDary łaski są różne, ale Duch - ten sam.
16.TOR.NOWE.PRZ.A różne są dary łaski, ale Duch ten sam.