« 1Kor 12:4 1 List do Koryntian 12:5 1Kor 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I różności posług są, a tenże pan.
2.WUJEK.1923I są różności posług, ale tenże Pan.
3.RAKOW.NTI rozdzielności posługowania są, a tenże Pan;
4.GDAŃSKA.1881I różne są posługi, ale tenże Pan.
5.GDAŃSKA.2017Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.
6.JACZEWSKII wieloraką jest służba, jaką Panu naszemu spełniamy, ale jeden jest tylko Pan.
7.SYMONI różna jest służba, ale tenże Pan.
8.DĄBR.WUL.1973I różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan.
9.DĄBR.GR.1961I różne są rodzaje posług, lecz ten sam Pan.
10.TYSIĄCL.WYD5różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
11.BRYTYJKAI różne są posługi, lecz Pan ten sam.
12.POZNAŃSKASą rozmaite rodzaje posług, a ten sam Pan.
13.WARSZ.PRASKA, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz różne są podziały służb, ale Pan ten sam.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRóżne są dziedziny służby, ale Pan - ten sam.
16.TOR.NOWE.PRZ.I różne są rodzaje służby, ale Pan ten sam.