« 1Kor 12:6 1 List do Koryntian 12:7 1Kor 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz każdemu bywa dane objawienie ducha na pożytek.
2.WUJEK.1923A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi.
3.RAKOW.NTA każdemu bywa dane objawienie onego ducha ku pożytkowi.
4.GDAŃSKA.1881A każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi.
5.GDAŃSKA.2017A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.
6.JACZEWSKII każdemu z nas daje Duch święty odpowiednią do potrzeb łaskę:
7.SYMONA każdemu daje się dar, przez który Duch się objawia, dla pożytku wszystkich.
8.DĄBR.WUL.1973A każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku.
9.DĄBR.GR.1961A w każdym objawia się Duch dla (ogólnego) pożytku.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
11.BRYTYJKAA w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
12.POZNAŃSKADuch objawia się każdemu dla wspólnego dobra.
13.WARSZ.PRASKAWszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdemu dawane jest objawienie Ducha, stosownie do współkorzyści.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch.
16.TOR.NOWE.PRZ.A każdemu dawany jest przejaw Ducha ku wspólnemu pożytkowi.