« 1Kor 12:8 1 List do Koryntian 12:9 1Kor 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drugiemu wiara, w temże duchu. Lecz inemu dar uleczenia wtemże duchu.
2.WUJEK.1923Inszemu wiara w tymże Duchu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu;
3.RAKOW.NTA inszemu wiara, w tymże duchu; a drugiemu darowanie leczenia, w tymże duchu;
4.GDAŃSKA.1881(12:9a) A drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu,
5.GDAŃSKA.2017Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu;
6.JACZEWSKIInnemu dar wiary szczególnej; innemu dar cudownego leczenia;
7.SYMONinnemu wiara w tymże Duchu: drugiemu dar łaski uzdrawiania w tymże Duchu:
8.DĄBR.WUL.1973Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu.
9.DĄBR.GR.1961Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu.
10.TYSIĄCL.WYD5innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
11.BRYTYJKAInny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
12.POZNAŃSKAinnemu (udziela daru) wiary. Jeszcze innym ten sam Duch udziela daru uzdrawiania,
13.WARSZ.PRASKAinnemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednemu ufność w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrawiań w tym Duchu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednemu Duch daje wiarę. Drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień.
16.TOR.NOWE.PRZ.A innemu wiara w tym samym Duchu, a innemu dary uzdrowień w tym samym Duchu,