« Jer 47:7 Księga Jeremiasza 48:1 Jer 48:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Do Moaba to mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Biada nad Nabo; bo zburzon jest i zawstydzon: wzięto Karyathaim, zawstydzon jest mocny i zadrżał.
2.GDAŃSKA.1881Przeciwko Moabowi. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Biada miastu Nebo, bo spustoszone będzie; pohańbione i wzięte będzie Karyjataim; zawstydzone będzie miasto na miejscu wysokiem, i bać się będzie.
3.GDAŃSKA.2017Przeciw Moabowi tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Biada miastu Nebo, bo jest spustoszone. Kiriataim jest pohańbione i zdobyte. Misgab jest zawstydzone i przerażone.
4.CYLKOWO Moabie. Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Biada nad Nebo, bo spustoszone, shańbione - zdobyte Kirjataim, shańbione Misgab i strwożone!
5.KRUSZYŃSKIO Moabie. Tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Biada Nebo, albowiem splądrowane, zdobyte Kirjataim, shańbione, zawstydzone Misgab i strwożone.
6.TYSIĄCL.WYD1O Moabie. Tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: O, biada Nebu, bo jest zniszczone, Kiriataim zhańbione, i wzięte. Zhańbiona jest twierdza, złamana,
7.TYSIĄCL.WYD5O Moabie. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Biada, albowiem Nebo jest spustoszone, zdobyte jest Kiriataim, pohańbiona została Cytadela i napełniona przerażeniem.
8.BRYTYJKAO Moabie. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Biada Nebo, gdyż jest spustoszone, Kiriataim okryte hańbą i zdobyte; warownia okryta hańbą i rozbita.
9.POZNAŃSKAMoabie tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Biada [miastu] Nebo, bo zostanie zniszczone! Kirjatajim zdobyte - okryje się hańbą! Twierdza zhańbiona i zburzona.
10.WARSZ.PRASKAPrzeciwko Moabowi - tak oto mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Biada tym, co w Nebo, co są spustoszeni! Kiriataim jest już też zdobyte. Warownia hańbą się okryła i drży cała,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O Moabie. Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Biada nad Nebo, bo będzie spustoszone, zhańbione; zdobyte Kirjathaim, zhańbione i strwożone Misgab!
12.EIB.BIBLIA.2016O Moabie. Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Biada Nebo, gdyż jest spustoszone! Kiriataim zawstydzone, zdobyte! Zhańbiona twierdza! Rozbita!