« Jer 48:10 Księga Jeremiasza 48:11 Jer 48:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Płodny był Moab od młodości swéj i odpoczywał na drożdżach swoich, a nie przelewano go z naczynia do naczynia, i nie chodził w zaprowadzenie: przeto smak jego został w nim, i zapach jego nie zmienił się.
2.GDAŃSKA.1881Miałci Moab pokój od dzieciństwa swego, i usadził się na drożdżach swoich, ani był przelewany z naczynia w naczynie, to jest, w pojmanie nie chodził, dla czego został w nim smak jego, a woń jego nie zmieniła się.
3.GDAŃSKA.2017Moab miał pokój od swojej młodości, spoczywał na swoich drożdżach i nie był przelewany z naczynia do naczynia, nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował się w nim jego smak i jego zapach się nie zmienił.
4.CYLKOWSpokojnym był Moab od młodości swojej i cicho osadził się na drożdżach swoich, - nie był przelewany z naczynia w naczynie, a na wygnanie nie poszedł; dla tego przytęchł w nim smak jego, a woń jego nie odświeżyła się.
5.KRUSZYŃSKISpokojnym był Moab od młodości swej, i cicho siedział na swych drożdżach; nie był przelewany z naczynia w naczynie i nie był do niewoli brany, dlatego zatrzymał się w nim smak jego, a woń jego nie odświeżyła się.
6.TYSIĄCL.WYD1Beztroskim był Moab od swojej młodości, na drożdżach swych leżał spokojnie, nie był przelewany z naczynia w naczynie i na wysiedlenie nie poszedł; dlatego mu został smak jego i zapach się jego nie zmienił.
7.TYSIĄCL.WYD5Moab się cieszył spokojem od swojej młodości, spoczywał bezpiecznie [jak wino] na swoich drożdżach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie.
8.BRYTYJKAMoab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach, nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli; dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła.
9.POZNAŃSKASpokoju zażywał Moab od swojej młodości, spoczywał [jak wino] na swych drożdżach: nie był przelewany z naczynia w naczynie, nie bywał wysiedlany, dlatego utrzymał się w nim smak jego i jego zapach nie ulegał zmianie.
10.WARSZ.PRASKABezpieczny był Moab od swojej młodości, spokojnie na swych drożdżach spoczywał. Nikt go nie przelewał z naczynia w naczynie, nigdy też dotąd nie był w niewoli. Do końca przeto smak swój zachował zapach jego pozostał nietknięty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moab był spokojnym od swojej młodości, cicho się osadził na swoich drożdżach; nie był przelewany z naczynia w naczynie oraz nie poszedł na wygnanie. Dlatego został w nim jego smak, a zapach się nie zmienił.
12.EIB.BIBLIA.2016Cieszył się Moab bezpieczeństwem od młodości, odpoczywał on przy swym wystałym winie, nie przelewano go z naczynia do naczynia i nie szedł do niewoli. Dlatego zachował się jego smak i jego zapach pozostał niezmieniony.