« Jer 48:15 Księga Jeremiasza 48:16 Jer 48:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Blisko jest zginienie Moab, że przyjdzie, a złe jego przybieży bardzo prędko.
2.GDAŃSKA.1881Blisko jest zginienie Moabowe, i przyjdzie; a nieszczęście jego prędko się pospieszy.
3.GDAŃSKA.2017Zbliża się klęska Moabu, jego nieszczęście nadchodzi spiesznie.
4.CYLKOWBliską klęska Moabu nadejścia, a niedola jego spieszy bardzo.
5.KRUSZYŃSKIKlęska Moabu się zbliża, a niedola jego spieszy się bardzo.
6.TYSIĄCL.WYD1Zguba Moabu jest bliska spełnienia, cios jego nadchodzi z wielkim pośpiechem.
7.TYSIĄCL.WYD5Zbliżył się upadek Moabu, jego nieszczęście nadchodzi bardzo śpiesznie.
8.BRYTYJKAKlęska Moabu się zbliża, a jego nieszczęście nadchodzi bardzo szybko.
9.POZNAŃSKANastąpi, już bliska jest klęska Moabu, bardzo szybko nadciąga jego nieszczęście.
10.WARSZ.PRASKABliska już zagłada Moabu, gwałtownie zbliża się nań jego zguba.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bliską nadejścia jest klęska Moabu, a jego niedola bardzo się spieszy.
12.EIB.BIBLIA.2016Bliska jest klęska Moabu! Rychłe jego nieszczęście!