« Jer 48:23 Księga Jeremiasza 48:24 Jer 48:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I na Karyoth i na Bosra i na wszystkie miasta ziemie Moab, które daleko i które blisko są.
2.GDAŃSKA.1881I na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
3.GDAŃSKA.2017Na Keriot, na Bosrę i na wszystkie miasta ziemi Moabu, dalekie i bliskie.
4.CYLKOWI na Keryjoth i na Bocrah i na wszystkie miasta Moabu dalekie i blizkie.
5.KRUSZYŃSKIna Kerijoth i na Bocra i na wszystkie miasta ziemi moabskiej - dalsze i bliższe.
6.TYSIĄCL.WYD1na Kerijjot, na Bosrę i na wszystkie miasta kraju moabskiego, dalekie i bliskie.
7.TYSIĄCL.WYD5na Kerijjot, na Bosra i na wszystkie miasta kraju Moabu, dalekie i bliskie.
8.BRYTYJKAi na Kerijot, i na Bosrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabu, dalekie i bliskie.
9.POZNAŃSKAna Kerijjot i Bocra, i na wszystkie miasta krainy Moabu, dalekie i bliskie.
10.WARSZ.PRASKAna Kerijjot i na Bosrę i na wszystkie miasta moabskiego kraju zarówno dalekie, jak też i te bliskie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na Keryjoth, na Bocra oraz na wszystkie, dalekie i bliskie, miasta Moabu.
12.EIB.BIBLIA.2016i na Kerijot, na Bosrę i na wszystkie miasta Moabu - dalekie i bliskie.