« Jer 48:30 Księga Jeremiasza 48:31 Jer 48:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego nad Moab narzekać będę i do Moab wszystkiego wołać będę, do mężów muru ceglanego lamentujących.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego nad Moabczykami narzekam, a nade wszystkim Moabem wołam, a dla obywateli Kircheres wzdycha serce moje.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego nad Moabem będę zawodził, nad całym Moabem będę wołał, i nad ludźmi z Kir-Cheres moje serce będzie wzdychało.
4.CYLKOWPrzeto nad Moabem biadać muszę, a nad Moabem całym zawodzić, nad mieszkańcami też Kir-Cheresu niechaj westchną!
5.KRUSZYŃSKIDlatego nad Moabem biadać muszę i nad całym Moabem zawodzić nad mężami Kir-Heres wzdychać będę.
6.TYSIĄCL.WYD1Stąd muszę współboleć z Moabem, nad całym Moabem w głos krzyczeć, nad ludźmi z Kir-Cheres narzekać.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego podnoszę lament nad Moabem i nad całym Moabem będę krzyczał, nad ludźmi z Kir-Cheres będę biadał.
8.BRYTYJKAPrzeto muszę biadać nad Moabem, zawodzić nad całym Moabem, wzdychać nad mieszkańcami Kir-Cheresu.
9.POZNAŃSKADlatego podnoszę lament nad Moabem, nad całym Moabem zawodzę, biadam nad ludźmi z Kir-Cheres.
10.WARSZ.PRASKABędę więc bolał nad Moabem, cały Moab opłakiwał będę, biadał będę nad ludźmi z Kir- Cheres.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego muszę biadać nad Moabem, zawodzić nad całym Moabem; niech też westchną nad mieszkańcami Kir–Cheresu!
12.EIB.BIBLIA.2016Dlatego będę zawodził nad Moabem, nad nim całym będę płakał z żalu, będę wzdychał nad ludźmi z Kir-Cheresu.