« Jer 48:35 Księga Jeremiasza 48:36 Jer 48:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto serce moje nad Moabem jako piszczałki piszczeć będzie: serce téż moje nad mężami muru ceglanego wypuści głos piszczałek; bo więcej czynił, niźli mógł, przeto zaginęli.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż serce moje nad Moabem jako piszczałki piszczeć będzie; także nad obywatelami w Kircheres serce moje jako piszczałki piszczeć będzie, i dlatego, że i zboże zgromadzone wniwecz się obróci.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego moje serce będzie jęczeć nad Moabem jak flet; nad ludźmi z Kir-Cheres moje serce zawodzi jak flet, gdyż ich zgromadzony dobytek wniwecz się obrócił.
4.CYLKOWPrzeto serce moje nad Moabem niby fletami rozbrzmiewa - rozbrzmiewa téż serce moje nad mężami Kir-Cheres niby fletami - bo i dostatki których nabyli w niwecz poszły.
5.KRUSZYŃSKIDlatego serce moje nad Moabem, niby fletem rozbrzmiewa, tak, moje serce nad mężami z Kir-Heres niby fletem rozbrzmiewa, przeto że dostatki nabyte przepadły.
6.TYSIĄCL.WYD1Stąd serce me nad Moabem zawodzi jak flet, me serce nad ludźmi z Kir-Cheres zawodzi jak flet, {dlatego oszczędności zrobione stracili}.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też nad Moabem serce moje żali się jak flet, moje serce nad ludźmi z Kir-Cheres żali się jak flet, gdyż całe zgromadzone dobro utracili.
8.BRYTYJKADlatego moje serce jęczy jak flet nad Moabem i moje serce jęczy jak flet nad obywatelami Kir-Cheresu, gdyż dostatki, które nabyli, zginęły.
9.POZNAŃSKADlatego to serce moje jęczy jak flet nad Moabem i serce moje nad ludźmi z Kir-Cheres niby flet zawodzi. (Wszak utracili poczynione zasoby).
10.WARSZ.PRASKADlatego serce moje jak flet płacze nad Moabem; boleje me serce jak lutnia nad ludźmi z Kir-Cheres. Poszły więc na marne wszystkie te już zgromadzone skarby.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego moje serce, jak fletami, rozbrzmiewa nad Moabem; jak fletami rozbrzmiewa też moje serce nad mężami Kir–Cheres, bo w niwecz poszły i dostatki, które nabyli.
12.EIB.BIBLIA.2016Dlatego moje serce pojękuje nad Moabem niczym flety. Niczym flety zawodzi nad ludźmi z Kir-Cheres - bo to, co posiadł, przepadło!