« 1Krn 29:22 1 Księga Kronik 29:23 1Krn 29:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I siadł Salomon na stolicy Pańskiéj za króla miasto Dawida, ojca swego, i podobał się wszystkim: i był mu posłuszny wszystek Izrael.
2.GDAŃSKA.1881A tak usiadł Salomon na stolicy Pańskiej za króla miasto Dawida, ojca swego, i szczęściło mu się, a był mu posłuszny wszystek Izrael.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc zasiadł Salomon na tronie PANA jako król po swoim ojcu Dawidzie i powodziło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny.
4.KRUSZYŃSKISalomon zasiadł na tronie Bożym, jako król zamiast Dawida, ojca swego i powodziło mu się, a wszyscy Izraelici byli mu posłuszni.
5.TYSIĄCL.WYD5Salomon więc zasiadł na tronie Pańskim jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i wiodło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny.
6.BRYTYJKAPotem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król zamiast Dawida, swego ojca, i dobrze mu się powodziło, cały Izrael zaś był mu posłuszny.
7.POZNAŃSKATak więc zasiadł Salomon na tronie Jahwe jako król po ojcu swoim Dawidzie i szczęściło mu się, a wszystek Izrael był mu posłuszny.
8.WARSZ.PRASKASalomon zasiadł jako król na tronie Jahwe, zajmując miejsce po swoim ojcu, Dawidzie. Wiodło mu się dobrze, a cały lud był mu posłuszny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Salomon usiadł jako król na tronie WIEKUISTEGO, w miejsce swojego ojca Dawida; i szczęściło mu się oraz był mu posłuszny cały Israel.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Salomon zasiadł na tronie PANA jako król zamiast Dawida, swojego ojca. Wiodło mu się dobrze, a cały Izrael był mu posłuszny.