« 1Krn 29:26 1 Księga Kronik 29:27 1Krn 29:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dni, których królował nad Izraelem, było czterdzieści lat: w Hebronie królował siedm lat, a w Jeruzalem trzydzieści i trzy lata.
2.GDAŃSKA.1881A dni, których królował nad Izraelem, było czterdzieści lat; w Hebronie królował siedm lat; a w Jeruzalemie królował trzydzieści i trzy lata.
3.GDAŃSKA.2017A czas jego panowania nad Izraelem wynosił czterdzieści lat: w Hebronie królował siedem lat, a w Jerozolimie królował trzydzieści trzy lata.
4.KRUSZYŃSKICzas, w którym panował nad Izraelem, wyniósł czterdzieści lat, w Hebronie panował siedem lat, w Jeruzalem panował trzydzieści trzy lata.
5.TYSIĄCL.WYD5A czas panowania nad Izraelem wynosił czterdzieści lat: w Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
6.BRYTYJKAOkres jego panowania nad Izraelem wynosił czterdzieści lat; w Hebronie panował siedem lat, w Jeruzalemie zaś trzydzieści trzy.
7.POZNAŃSKAOkres jego panowania nad Izraelem wynosił czterdzieści lat: w Chebronie panował siedem lat, a w Jeruzalem panował trzydzieści trzy lata.
8.WARSZ.PRASKAJego rządy trwały czterdzieści lat. Przez siedem lat swoich rządów przebywał w Hebronie, a przez trzydzieści trzy w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dni, w których królował nad Israelem, trwały czterdzieści lat; siedem lat królował w Hebronie, i trzydzieści trzy lata królował w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWładał Izraelem przez czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie - trzydzieści trzy.