« 1Krn 29:5 1 Księga Kronik 29:6 1Krn 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obiecały tedy książęta domów i przedni pokoleń Izraelskich i tysiącznicy i setnicy i przełożeni majętności królewskich.
2.GDAŃSKA.1881Tedy dobrowolnie ofiarowali przedniejsi z domów i przedniejsi z pokoleń Izraelskich, i półkownicy, i rotmistrze, i przełożeni nad robotą królewską.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy dobrowolne dary złożyli naczelnicy rodów, książęta pokoleń Izraela, tysiącznicy, setnicy oraz przełożeni nad robotami króla.
4.KRUSZYŃSKIChętnie przyłożyli się przełożeni rodów, przełożeni pokoleń izraelskich, dowódcy nad tysiącami i setkami, zarówno jak kierownicy robót królewskich.
5.TYSIĄCL.WYD5Okazali się więc chętni naczelnicy rodów, naczelnicy pokoleń izraelskich, tysiącznicy i setnicy, kierownicy robót królewskich.
6.BRYTYJKAI złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich, i dowódcy nad tysiącami, i setnicy, i zarządcy mienia królewskiego,
7.POZNAŃSKAI złożyli dobrowolnie [ofiary] naczelnicy rodów, naczelnicy pokoleń izraelskich, tysiącznicy i setnicy oraz przełożeni nad robotami królewskimi.
8.WARSZ.PRASKANaczelnicy rodów, książęta pokoleń izraelskich, dowódcy oddziałów liczących po tysiąc albo po stu ludzi, wszyscy nadzorcy królewscy dobrowolnie złożyli swoje ofiary.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przedniejsi z domów, przedniejsi z pokoleń israelskich, dowódcy nad tysiącami i setkami oraz przełożeni nad królewskimi pracami, dobrowolnie złożyli dary.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi książęta rodów i plemion Izraela, wodzowie tysięcy i dowódcy setek, a także przełożeni robót królewskich poczuli się zachęceni