« 1Krn 29:8 1 Księga Kronik 29:9 1Krn 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weselił się lud, gdy śluby dobrowolnie ślubowali; bo całem sercem ofiarowali je Panu: ale i król Dawid weselił się weselem wielkiem.
2.GDAŃSKA.1881I weselił się lud, że tak ochotnie ofiaroweali. Albowiem sercem doskonałem chętnie ofiarowali Panu; także i król Dawid weselił się weselem wielkiem.
3.GDAŃSKA.2017I radował się lud z tego, że tak dobrowolnie złożono dary, gdyż sercem doskonałym, chętnie ofiarowywano PANU. Także i król Dawid wielce się radował.
4.KRUSZYŃSKILud cieszył się ze swoich ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca chętnie składali Bogu; król Dawid również odczuwał wielką radość.
5.TYSIĄCL.WYD5Lud radował się ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Pana; także król Dawid bardzo się radował.
6.BRYTYJKAA lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu; również i Dawid, król, wielce się radował.
7.POZNAŃSKAI weselił się lud z ofiar ochotnie składanych; ofiarowywano je bowiem dla Jahwe dobrowolnie, ze szczerego serca. Także i król Dawid wielce się radował.
8.WARSZ.PRASKALudzi radowały te dobrowolne dary, bo wszyscy z czystego serca składali owe ofiary dla Jahwe. Król Dawid również bardzo się cieszył.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A lud się weselił, z powodu dobrowolnych ofiar, bowiem całym sercem dobrowolnie dawano WIEKUISTEMU; także i król Dawid radował się wielkim szczęściem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLud cieszył się z całej tej szczodrości, gdyż okazywali ją PANU z całego swojego serca. Król Dawid również przeżywał wielką radość.