« 2Sam 13:18 2 Księga Samuela 13:19 2Sam 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która posypawszy głowę swą popiołem, rozdarłszy szatę długą i włożywszy ręce na głowę swoję, szła idąc a krzycząc.
2.GDAŃSKA.1881Tedy posypała Tamar popiołem głowę swą, a pstrą szatę, która była na niej, rozdarła, i włożywszy rękę swą na głowę swoję, poszła, a idąc krzyczała.
3.GDAŃSKA.2017I Tamar posypała swą głowę popiołem, rozdarła kolorową suknię, którą nosiła, położyła rękę na głowie i odeszła, głośno płacząc.
4.CYLKOWPosypała Tamara prochem głowę swoją, i rozdarła płaszcz wzorzysty, który miała na sobie; poczem położyła rękę na głowę swą i odeszła bezustannie zawodząc.
5.KRUSZYŃSKIposypała Tamara pyłem głowę swoją, a rozerwawszy płaszcz wzorzysty, jaki miała na sobie, a położywszy rękę swą na swej głowie, odeszła bezustannie zawodząc.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowę i odeszła, głośno się żaląc.
7.BRYTYJKATamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła, położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając.
8.POZNAŃSKATamar posypała głowę popiołem, rozdarła suknię z długimi rękawami, którą nosiła, schwyciła się rękoma za głowę i odeszła stamtąd zawodząc.
9.WARSZ.PRASKA[Gdy sługa Amnona ją wyrzucił, Tamar posypała sobie głowę popiołem, rozdarła szatę z długimi rękawami, którą miała na sobie, założyła ręce na głowę i szła, krzycząc rozpaczliwie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tamara posypała prochem swoją głowę oraz rozdarła wzorzysty płaszcz, który miała na sobie. Potem położyła rękę na swoją głowę i odeszła, bezustannie zawodząc.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTamar posypała sobie głowę popiołem, rozdarła swoją suknię z rękawami, położyła rękę na głowie i poszła. Idąc, szlochała.