« 2Sam 13:36 2 Księga Samuela 13:37 2Sam 13:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(13:37a) A Absalom uciekłszy, poszedł do Tholomai, syna Amiud, króla Gessur. Żałował tedy Dawid syna swego po wszystkie dni.
2.GDAŃSKA.1881Ale Absalom uciekłszy uszedł do Tolmaja, syna Ammihudowego, króla Giessur; i żałował Dawid syna swego po one wszystkie dni.
3.GDAŃSKA.2017Absalom zaś uciekł i poszedł do Talmaja, syna Ammihuda, króla Geszur. A Dawid opłakiwał swego syna przez wszystkie te dni.
4.CYLKOWAbsalom zaś był uciekł i uszedł do Talmaja, syna Amihuda, króla Geszura - on jednak opłakiwał syna swego przez wszystkie one dni.
5.KRUSZYŃSKIAbsalom zaś uciekł i uszedł do Tolmaja, syna Amihura, króla Geszur. Dawid zaś był w żałobie po synu swoim przez cały czas.
6.TYSIĄCL.WYD5Absalom zaś uciekł, udając się do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszur, a król opłakiwał swego syna przez cały ten czas
7.BRYTYJKAAbsalom zaś, uciekłszy, przybył do Talmaja, syna Ammihuda, króla Geszur. Dawid zaś opłakiwał swego syna całymi dniami.
8.POZNAŃSKAAbszalom zaś zbiegł i udał się do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszur. A [Dawid] obchodził żałobę po swoim synu przez wszystkie te dni.
9.WARSZ.PRASKAAbsalom zaś uciekłszy przybył do Talmaja, który był synem Ammichuda, króla Geszur. Dawid zaś długo jeszcze bolał po śmierci swojego syna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Absalom uciekł i uszedł do Talmaja, syna Amihuda, króla Geszuru. Lecz on opłakiwał swojego syna przez wszystkie dni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAbsalom tymczasem zbiegł. Udał się do Talmaja, syna Amihuda, króla Geszur. Dawid zaś całymi dniami opłakiwał nieżyjącego syna.