« Psal 35:28 Księga Psalmów 36:1 Psal 36:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:1) Rze jest krzywy, aby [nie] zgrzeszył, sam w sobie: Nie bojaźni bożej przed oczyma jego,
2.PS.PUŁAWSKI(35:1) Rzekł jest krzywy, by zgrzeszył, sam w sobie: Nie jest bojaźń boża przed oczyma jego,
3.WUJEK.1923(36:1) Na koniec, słudze Pańskiemu, samemu Dawidowi. (36:2) Rzekł niesprawiedliwy, aby grzeszył, sam w sobie: niemasz bojaźni Bożéj przed oczyma jego.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) Przewrotność niepobożnego świadczy w sercu mojem: Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma jego.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi PANA. Nieprawość niegodziwego świadczy w mym sercu, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma.
6.PS.BYCZ.1854(36:1) Naczelnikowi-muzyki dany do grania, Psalm Dawida, sługi Pana. (36:2) Mówi zbrodnia do,-bezbożnego, (we-wnętrzu serca-mojego,) że nie-ma bojaźni Boga przed oczami-jego.
7.GÖTZE.1937(36:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Od Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) Występek bezbożnego mówi we wnętrzu serca mego: niema bojaźni Bożej przed oczyma jego.
8.CYLKOW(36:1) Przewodnikowi chóru. Od sługi Bożego, od Dawida. (36:2) Słowo występku do niegodziwego w sercu mojém. Nie ma bojaźni Boga przed oczyma Jego.
9.KRUSZYŃSKI(36:1) Przełożonemu chóru. Sługi Pańskiego Dawida. (36:2) Rzekł bezbożny, aby czynić przewrotnie sercu memu. Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma jego.
10.ASZKENAZY(36:1) Dyrygentowi. - (Psalm) Dawida, sługi Bożego. (36:2) W najgłębszem sercu mem słyszę, jak grzeszność przemawia do bezbożnego i że nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.
11.SZERUDA(36:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) W sercu bezbożnego jest myśl o występku: Nie ma u niego bojaźni Bożej.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:1) Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego. (35:2) Do niezbożnika w sercu jego przemawia Nieprawość; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:1) Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.
14.BRYTYJKA(36:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi Pańskiego. (36:2) Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego,
15.POZNAŃSKA(36:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: [Psalm] Dawida, sługi Jahwe. (36:2) Głos nieprawości odzywa się w głębi serca bezbożnego. Dla niego bo jaźń Boża nic nie znaczy.
16.WARSZ.PRASKA(36:1) Dla kierującego chórem. Psalm sługi Pańskiego, Dawida. (36:2) Doradcą grzesznika jest zło, które wypełnia jego serca. Bojaźni Bożej nie ma nigdy przed jego oczyma.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:1) Przewodnikowi chóru, od sługi WIEKUISTEGO, od Dawida. (36:2) Niegodziwy przechowuje w swoim sercu głos występku, Przed jego oczami nie ma bojaźni Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida, sługi PANA. (36:2) Oświadczenie: Nieprawość bezbożnego tkwi w głębi jego serca, W jego posunięciach nie ma lęku przed Bogiem.
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida, sługi Jhwh. (36:1) Oświadczenie: Przestępstwo bezbożnego mówi w głębi mojego serca: Nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma.