« Psal 36:9 Księga Psalmów 36:10 Psal 36:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:11) Rozszyrzy, Gospodnie, miłosierdzie twoje wiedzącym cie i sprawiedlność twą tym, jiż są prawego sierca.
2.PS.PUŁAWSKI(35:11) Pokaży, Gospodnie, miłosierdzie twe wiedzącym cie i sprawiedlność twą tym, co są prawego sierca,
3.WUJEK.1923(36:11) Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają: i sprawiedliwość twoję nad tymi, którzy są prawego serca.
4.GDAŃSKA.1881(36:11) Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoję nad uprzejmymi sercem.
5.GDAŃSKA.2017Roztocz twe miłosierdzie nad tymi, którzy cię znają, a twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca.
6.PS.BYCZ.1854(36:11) Rozciągniéj dobroć-Twą, na-znających-Ciebie; a,-sprawiedliwość-Twoję, na-prawych serca.
7.GÖTZE.1937(36:11) Niech dobroć Twoja trwa nad tymi, co Ciebie znają, a sprawiedliwość Twa nad szczerymi sercem.
8.CYLKOW(36:11) Rozciągnij łaskę Twoję nad tymi, co poznali cię; a sprawiedliwość Twoję na prawych sercem.
9.KRUSZYŃSKI(36:11) Rozciągnij miłosierdzie swe nad tymi, co Cię znają, a sprawiedliwość swą nad prawymi sercem.
10.ASZKENAZY(36:11) Użycz łaski Twej tym, którzy Cię rozumieją a Twej miłości sprawiedliwej tym, którzy szczerego są serca.
11.SZERUDA(36:11) Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca!
12.TYSIĄCL.WYD1(35:11) Zachowaj łaskę Twą dla swych czcicieli i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:11) Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla ludzi prawego serca!
14.BRYTYJKA(36:11) Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają, A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca!
15.POZNAŃSKA(36:11) Racz nadal okazywać łaskę Twym czcicielom i sprawiedliwość Twoją - ludziom prawego serca.
16.WARSZ.PRASKA(36:11) Ześlij swoją łaskę tym, co Cię uznają, a sprawiedliwy bądź dla ludzi serca czystego!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:11) Rozciągnij Twoją łaskę nad tymi, co Cię poznali; a Twoją sprawiedliwość na prawych sercem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:11) Okaż swoją łaskę tym, którzy Ciebie znają, I swoją sprawiedliwość ludziom prawego serca.
19.TOR.PRZ.2023Roztocz swoje miłosierdzie nad tymi, którzy Ciebie znają, a Twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca.