« Psal 36:10 Księga Psalmów 36:11 Psal 36:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:12) Nie przychodzi mi noga pychy a ręka grzesznego nie ruszaj mie.
2.PS.PUŁAWSKI(35:12) Nie przychodzi mi noga pychy a ręka grzesznego nie ruszaj mie.
3.WUJEK.1923(36:12) Niech mię nie nadchodzi noga pychy: a ręka grzesznego niech mię nie porusza.
4.GDAŃSKA.1881(36:12) Niech nie następuje na mię noga pysznych, a ręka niepobożnych niech mię nie uwodzi.
5.GDAŃSKA.2017Niech nie następuje na mnie noga pyszałka, niech nie wygania mnie ręka niegodziwego.
6.PS.BYCZ.1854(36:12) Niech-nie nachodzi-mię noga dumnego; a,-ręka bezbożnych, niech-nie szamocze-mię.
7.GÖTZE.1937(36:12) Niech noga pysznych mnie nie dosięgnie, a ręka bezbożnych niech mnie nie przepędzi.
8.CYLKOW(36:12) Niech nie nastąpi na mnie noga pychy, a ręka bezbożnych niech mnie nie potrąca.
9.KRUSZYŃSKI(36:12) Niech nie nastąpi na mnie noga pysznych, a ręka bezbożnych niechaj nie dotknie mnie.
10.ASZKENAZY(36:12) Niechaj na mnie nie zajdzie stopa pyszalca a nie wydawaj mnie w rękę niegodziwych.
11.SZERUDA(36:12) Niech nie depcze mnie noga pyszałków, i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych!
12.TYSIĄCL.WYD1(35:12) Niech stopa pyszałka na mnie nie pada i ręka grzesznika niech mnie nie porusza.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:12) Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!
14.BRYTYJKA(36:12) Niech nie depcze mnie noga pyszałkówI niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych!
15.POZNAŃSKA(36:12) Niech mnie nie dosięgnie stopa człowieka butnego, a ręka bezbożnego niech mnie nie wygania.
16.WARSZ.PRASKA(36:12) Oby ten, co się pyszni, nie zdeptał mnie stopą, a bezbożnik oby nie dosięgnął mnie ręką!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:12) Niech nie nastąpi na mnie noga pychy, a ręka bezbożnych niech mnie nie potrąca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:12) Niech mnie nie rozdepcze stopa ludzi pysznych I z miejsca na miejsce nie gna bezbożna ręka.
19.TOR.PRZ.2023Niech nie zdepcze mnie stopa pysznego, niech mnie nie wygania ręka niegodziwego.