« Psal 36:3 Księga Psalmów 36:4 Psal 36:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:4) Zgłobę myślił jest w łożu swojem, przystał wszej drodze niedobrej, ale złości nie jest nienawidział.
2.PS.PUŁAWSKI(35:4) Zgłobę myślił jest w swojem przebytce, przystał wszej drodze niedobrej, ale złości nie jest nienawidział.
3.WUJEK.1923(36:5) Nieprawość rozmyślał na łożu swojem: stał przy wszelkiéj drodze niedobréj, a złości nie miał w nienawiści.
4.GDAŃSKA.1881(36:5) Nieprawość rozmyśla na łożu swojem, stoi na drodze nie dobrej, a złego się nie waruje.
5.GDAŃSKA.2017Na swoim łożu obmyśla nieprawość, stoi na drodze niedobrej i nie brzydzi się złem.
6.PS.BYCZ.1854(36:5) Złém zajmuje-się, na posłaniu-swojém; on-stawa na drodze nie dobréj; on, złośliwością nie gardzi.
7.GÖTZE.1937(36:5) Przestępstwo knuje na łożu swojem; staje na drodze, która nie jest dobra; zła się nie brzydzi.
8.CYLKOW(36:5) Nieprawość zamyśla na łożu swojém, stanął na drodze niedobréj, złém nie brzydzi się.
9.KRUSZYŃSKI(36:5) O grzechu rozmyślał na łożu swojem, przystawał na drodze niedobrej; zła nie miał w nienawiści.
10.ASZKENAZY(36:5) O bezprawiu przemyśliwa na swem łożu, stawia się na drodze niedobrej a złem się nie brzydzi.
11.SZERUDA(36:5) O złości myśli na łożu swoim, wkracza na manowce, nie brzydzi się złem.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:5) W swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na drogę niedobrą, nie stroni od złego.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:5) Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.
14.BRYTYJKA(36:5) O niegodziwości myśli na łożu swoim, Staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem.
15.POZNAŃSKA(36:5) Na swoim łożu nieprawość obmyśla, trwa na niedobrej drodze i nie odrzuca od siebie zła.
16.WARSZ.PRASKA(36:5) I zło obmyśla nawet na posłaniu, trwa na złej drodze, przed złem się nie cofa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:5) Planuje nieprawość na swym łożu; stanął na niedobrej drodze, złem się nie brzydzi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:5) Na swoim posłaniu rozważa nieprawość, Wybiera krętą drogę i złem się nie brzydzi.
19.TOR.PRZ.2023Na swoim posłaniu obmyśla nieprawość, postawił się na niedobrej drodze i nie wzgardzi złem.