« Psal 36:4 Księga Psalmów 36:5 Psal 36:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:5) Gospodnie, na niebiesiech miłosierdzie twe a prawda twoja aż do obłokow.
2.PS.PUŁAWSKI(35:5) Gospodnie, na niebie miłosierdzie twe a prawda twoja aż do obłokow.
3.WUJEK.1923(36:6) Panie, w niebie miłosierdzie twoje: a prawda twoja aż do obłoków.
4.GDAŃSKA.1881(36:6) Panie! miłosierdzie twoje niebios sięga, prawda twoja aż pod obłoki,
5.GDAŃSKA.2017PANIE, twoje miłosierdzie sięga niebios, twoja wierność aż do obłoków.
6.PS.BYCZ.1854(36:6) O-Panie! do-niebios dobroć-Twa sięga; a-prawdziwość-Twoja, aż-do obłoków.
7.GÖTZE.1937(36:6) Panie, dobroć Twoja sięga nieba, a wierność Twoja aż po obłoki!
8.CYLKOW(36:6) Boże do niebios sięga miłosierdzie Twoje, niezawodność Twoja pod obłoki.
9.KRUSZYŃSKI(36:6) Panie, w niebiosach miłosierdzie Twoje, a prawda Twoja aż pod obłoki.
10.ASZKENAZY(36:6) O Jehowo, Twa łaska niezmierzona jest w niebiesiech a prawda Twa wierna sięga po obłoki.
11.SZERUDA(36:6) Panie! Łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż pod obłoki.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:6) Nieba dosięga, Panie, Twoje miłosierdzie, a Twoja wierność samych obłoków.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:6) Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.
14.BRYTYJKA(36:6) Panie! Łaska twoja do niebios sięga, Wierność twoja aż do obłoków.
15.POZNAŃSKA(36:6) Jahwe, miłosierdzie Twoje niebios sięga, a wierność Twoja - obłoków;
16.WARSZ.PRASKA(36:6) Twoja miłość, o Panie, sięga aż do niebios, Twoja wierność przenika obłoki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:6) Twoje miłosierdzie sięga aż do niebios, WIEKUISTY, a Twoja niezawodność pod obłoki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:6) PANIE! Twoja łaska sięga samych niebios, Twoja wierność - obłoków;
19.TOR.PRZ.2023Jhwh, Twoje miłosierdzie sięga niebios, Twoja wierność aż do obłoków.