« Psal 36:5 Księga Psalmów 36:6 Psal 36:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:6) Prawda twoja jako gory boże, sądowie twoji głębokości wiele. (35:7) Lud i kobyły zbawisz, Gospodnie. Jakoż jeś rozpłodził miłosierdzie twoje, Boże,
2.PS.PUŁAWSKI(35:6) Sprawiedlność twoja jako gory boże, sądy twoji głębokość wielika. (35:7) Ludzie i źwierz zbawisz, Gospodnie. Jakoż jeś rozpłodził miłosierdzie twoje, Boże,
3.WUJEK.1923(36:7) Sprawiedliwość twoja jako góry Boże: sądy twoje przepaść wielka: ludzie i bydlęta zbawisz, Panie.
4.GDAŃSKA.1881(36:7) Sprawiedliwość twoja, jako góry najwyższe; sądy twoje, jako przepaść wielka; ludzie i zwierzęta zachowuje, Panie!
5.GDAŃSKA.2017Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, twoje sądy jak wielka przepaść; ty, PANIE, zachowujesz ludzi i zwierzęta!
6.PS.BYCZ.1854(36:7) Sprawiedliwość-Twoja, jak-góry najwyższe; wyroki-Twe, przepaścią wielką; Ty, ludzi i-bydło, zachowujesz, Panie.
7.GÖTZE.1937(36:7) Sprawiedliwość Twoja jest jako góry Boże; sądy Twoje jako głębokość wielka; ludzi i trzody wybawiasz Ty, Panie!
8.CYLKOW(36:7) Sprawiedliwość Twoja jako góry najwyższe, Twoje wyroki jako głębia niezmierna, człowieka i zwierzę wspomagasz Boże.
9.KRUSZYŃSKI(36:7) Sprawiedliwość Twoja jako góry najwyższe, sądy Twoje jako przepaść wielka. Ludzi i zwierzęta Pan zachowuje.
10.ASZKENAZY(36:7) Sprawiedliwa miłość Twa niby pasma niebotycznych gór, sądy Twe to otchłań przepastna, człowieka i zwierzę Ty wybawiasz, o Jehowo!
11.SZERUDA(36:7) Sprawiedliwość Twoja - jak góry najwyższe, prawo Twoje - jak głębia niezmierna; Panie pomagasz ludziom i zwierzętom.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:7) Twa sprawiedliwość — jak najwyższe góry, Twoje wyroki — jak głębokie morze: wybawiasz, Panie, ludzi i zwierzęta.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:7) Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań, niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
14.BRYTYJKA(36:7) Sprawiedliwość twoja – jak góry Boże, Prawo twoje – jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom.
15.POZNAŃSKA(36:7) najwyższe góry są miarą Twej sprawiedliwości, a przepastna toń morska - Twoich wyroków. Ludzie i zwierzęta u Ciebie znajdują wspomożenie, o Jahwe!
16.WARSZ.PRASKA(36:7) Twa sprawiedliwość jest niewzruszona jak potężne góry. Twe wyroki niezbadane jak głębiny morskie; wszystkich bierzesz w obronę: i człowieka, i zwierzę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:7) Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, a Twe wyroki jak niezmierna głębia; wspomagasz, WIEKUISTY, człowieka i zwierzę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:7) Twoja sprawiedliwość jest jak potężne góry, Twe rozstrzygnięcia niezmiernie głębokie! Ty, PANIE, ratujesz ludzi i zwierzęta.
19.TOR.PRZ.2023Twoja sprawiedliwość jak potężne góry, Twoje orzeczenia jak wielka głębia; Ty, Jhwh, wybawiasz ludzi i zwierzęta!