« Psal 36:6 Księga Psalmów 36:7 Psal 36:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:8) ale synowie ludzscy w pokryciu skrzydł twojich będą pwać.
2.PS.PUŁAWSKI(35:8) ale synowie ludzcy w pokryciu skrzydł twych będą pwać.
3.WUJEK.1923(36:8) Jakoś rozmnożył miłosierdzie twoje, Boże! a synowie człowieczy w zasłonie skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.
4.GDAŃSKA.1881(36:8) Jakoż drogie jest miłosierdzie twoje, Boże! przetoż synowie ludzcy w cieniu skrzydeł twoich ufają.
5.GDAŃSKA.2017Jak cenne jest twoje miłosierdzie, Boże! Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu twoich skrzydeł.
6.PS.BYCZ.1854(36:8) O-jakże drogą łaska-Twa, o-Boże! dla-tego-też dzieci człowiecze, do-cienia skrzydeł-Twych, uciékają-się.
7.GÖTZE.1937(36:8) Jak kosztowna dobroć Twoja, o Boże! że synowie ludzcy znajdują schronienie w cieniu skrzydeł Twoich!
8.CYLKOW(36:8) Jak cenną jest łaska Twoja, Panie, a synowie Adama, którzy pod cienie skrzydeł Twoich się chronią.
9.KRUSZYŃSKI(36:8) Jakże drogie miłosierdzie Twoje, o Boże! przeto synowie ludzcy w cieniu skrzydeł Twych ufają.
10.ASZKENAZY(36:8) Jak bezcenna jest Twa łaska, o Boże, a w cieniu Twych skrzydeł ludzie bezpieczne znajdują schronienie,
11.SZERUDA(36:8) Jakże droga jest łaska Twoja, Boże! przeto w cieniu skrzydeł Twoich kryją się synowie ludzcy.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:8) Boże, jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
13.TYSIĄCL.WYD5(36:8) Jak cenna jest Twoja łaska! Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
14.BRYTYJKA(36:8) Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.
15.POZNAŃSKA(36:8) Jakże cenna jest łaskawość Twoja, Boże, w cieniu Twych skrzydeł synowie człowieczy znajdują schronienie;
16.WARSZ.PRASKA(36:8) Jak cenna jest Twa dobroć, o Boże, w cieniu Twych skrzydeł chroni się człowiek
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:8) Jak cenna jest Twoja łaska, Boże; dlatego synowie Adama chronią się pod cienie Twoich skrzydeł.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:8) Jak cenna jest Twoja łaska, o Boże! Dzięki niej ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł
19.TOR.PRZ.2023Jak cenne jest Twoje miłosierdzie, Boże! Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł.