« Psal 36:8 Księga Psalmów 36:9 Psal 36:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(35:10) bo u ciebie jest studnia żywota a w twojej światłości uźrzymy świecę.
2.PS.PUŁAWSKI(35:10) bo u ciebie jest studnia żywota i w twojej światłości uźrzymy światłość, świecę.
3.WUJEK.1923(36:10) Albowiem u ciebie jest zdrój żywota: a w światłości twojéj oglądamy światłość.
4.GDAŃSKA.1881(36:10) Albowiem u ciebie jest źródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość.
5.GDAŃSKA.2017U ciebie bowiem jest źródło życia, w twojej światłości ujrzymy światłość.
6.PS.BYCZ.1854(36:10) Bo, u-Ciebie, źródło życia; a, w-światłości-Twojéj, widzimy światło.
7.GÖTZE.1937(36:10) Albowiem u Ciebie jest źródło żywota, a w światłości Twojej ujrzymy światłość.
8.CYLKOW(36:10) Bo z Tobą źródło życia, w świetle Twojém oglądamy światło.
9.KRUSZYŃSKI(36:10) Albowiem u Ciebie jest źródło życia, a w światłości Twej oglądamy światłość.
10.ASZKENAZY(36:10) Boś Ty jest źródłem życia a w Twojem świetle widzimy my światło.
11.SZERUDA(36:10) Bo u Ciebie jest źródło żywota, w światłości Twojej oglądamy światło.
12.TYSIĄCL.WYD1(35:10) Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.
13.TYSIĄCL.WYD5(36:10) Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.
14.BRYTYJKA(36:10) Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.
15.POZNAŃSKA(36:10) Zaprawdę, w Tobie jest źródło życia, w Twojej światłości oglądamy światłość.
16.WARSZ.PRASKA(36:10) U Ciebie jest bowiem źródło wszelkiego życia i dzięki Twojej światłości dostrzegamy światło.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(36:10) Gdyż u Ciebie jest źródło życia, w Twej światłości oglądamy światło.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(36:10) Bo u Ciebie jest źródło życia, W Twoim świetle oglądamy światło.
19.TOR.PRZ.2023Ponieważ u Ciebie jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość.