« 1Sam 12:9 1 Księga Samuela 12:10 1Sam 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potem wołali do Pana i mówili: Zgrzeszyliśmy, żeśmy opuścili Pana, a służyliśmy Baalim i Astaroth: teraz tedy wyrwij nas z ręki nieprzyjaciół naszych, a będziemyć służyć.
2.GDAŃSKA.1881Ale gdy wołali do Pana, i mówili: Zgrzeszyliśmy, żeśmy opuścili Pana, a służyliśmy Baalom i Astarotowi, przetoż teraz wybaw nas z rąk nieprzyjaciół naszych, a będziemyć służyli:
3.GDAŃSKA.2017Lecz gdy wołali do PANA, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy PANA i służyliśmy Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z rąk naszych wrogów, a będziemy tobie służyli;
4.CYLKOWWtedy wołali do Wiekuistego, i rzekli: Zgrzeszyliśmy, żeśmy opuścili Wiekuistego, a służyli Baalom i Astartom, teraz jednak wybaw nas z ręki wrogów naszych, abyśmy Tobie tylko służyli.
5.KRUSZYŃSKIWołali tedy do Boga, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, ponieważ opuściliśmy Boga, a służyliśmy Baalom i Astartom; wybaw nas teraz z ręki wrogów naszych, a będziemy ci służyć.
6.TYSIĄCL.WYD5Wołali wtedy do Pana: Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Pana, służąc Baaloms i Asztartoms. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli.
7.BRYTYJKAI wołali do Pana, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli tobie.
8.POZNAŃSKAWtedy wołali do Jahwe i mówili: "Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Jahwe, a służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz ratuj nas z rąk naszych nieprzyjaciół, a będziemy Ci służyć".
9.WARSZ.PRASKAWtedy zaczęli się uskarżać przed Jahwe, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Jahwe, a poszliśmy służyć Baalom i Asztartom. Wybaw nas z rąk naszych wrogów, a będziemy już tylko Tobie służyli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wołali do WIEKUISTEGO, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy WIEKUISTEGO, a służyliśmy Baalom i Astartom! Jednak teraz wybaw nas z ręki naszych wrogów, abyśmy tylko tobie służyli!
11.EIB.BIBLIA.2016Wówczas wasi ojcowie wołali do PANA: Zgrzeszyliśmy, opuściliśmy PANA. Służyliśmy baalom i asztartom. Teraz jednak wyrwij nas z ręki naszych wrogów. Chcemy służyć Tobie!