« 1Sam 12:17 1 Księga Samuela 12:18 1Sam 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wołał Samuel do Pana, i dał Pan gromy i deszcze dnia onego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wołał Samuel do Pana, i puścił Pan gromy i deszcz dnia onego, i bał się wszystek lud bardzo Pana i Samuela.
3.GDAŃSKA.2017Samuel wołał więc do PANA, a PAN zesłał grzmoty i deszcz tego samego dnia. I cały lud bardzo bał się PANA i Samuela.
4.CYLKOWI zawołał Samuel do Wiekuistego, i spuścił Wiekuisty grzmoty i deszcz tego samego dnia, i uląkł się wszystek lud bardzo Wiekuistego i Samuela.
5.KRUSZYŃSKII zawołał Samuel do Boga i zesłał Bóg tego dnia grzmoty i deszcz i cały naród bał się bardzo Boga i Samuela.
6.TYSIĄCL.WYD5Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł tak Pana, jak i Samuela.
7.BRYTYJKAI wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz; i cały lud bał się bardzo Pana i Samuela.
8.POZNAŃSKAWołał więc Samuel do Jahwe, który sprowadził pioruny i deszcz jeszcze tego samego dnia. Cały lud poczuł wielką bojaźń wobec Jahwe i Samuela
9.WARSZ.PRASKAZaczął więc Samuel wzywać Jahwe i jeszcze tego samego dnia zesłał Jahwe grzmoty i ulewny deszcz. Wielki strach przed Jahwe i przed Samuelem ogarnął cały lud.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Samuel zawołał do WIEKUISTEGO, a WIEKUISTY spuścił tego samego dnia grzmoty i deszcz; zatem cały lud bardzo się wystraszył WIEKUISTEGO i Samuela.
11.EIB.BIBLIA.2016Po tych słowach Samuel zawołał do PANA i PAN zesłał tego dnia gromy oraz deszcz! Ludem zaś owładnął strach przed PANEM i przed Samuelem.