« 1Sam 12:22 1 Księga Samuela 12:23 1Sam 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A mnie nie daj Boże, tego się grzechu dopuścić przeciw Panu, abych miał przestać modlić się za wami, i nauczę was drogi dobréj a prostéj.
2.GDAŃSKA.1881A mnie nie daj Boże, abym miał grzeszyć przeciw Panu, przestawając modlić się za wami; owszem was będę nauczał drogi dobrej i prostej.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli chodzi o mnie, nie daj Boże, bym miał grzeszyć przeciw PANU, przestając się modlić za was. Przeciwnie, będę was uczył dobrej i prostej drogi.
4.CYLKOWA co mnie się tyczy, dalekiem niechaj to będzie ode mnie, abym zgrzeszył Wiekuistemu, a zaprzestał modlić się za wami, raczej wskazywać wam będę drogę dobrą i właściwą.
5.KRUSZYŃSKIRównież co do mnie, niechaj to będzie dalekim odemnie, abym miał grzeszyć przeciwko Bogu, przestając modlić się za was. Będę wam wskazywał drogę dobra i prawości.
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli o mnie chodzi, niech daleki będę od tego, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą.
7.BRYTYJKARównież i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej.
8.POZNAŃSKARównież ode mnie daleki niech będzie grzech przeciwko Niemu, bym przestał modlić się za was; nauczę więc was dobrej i sprawiedliwej drogi.
9.WARSZ.PRASKANiech też jak najdalej będzie ode mnie myśl, abym miał sprzeniewierzyć się Jahwe i przestać modlić się za was. Będę wam zawsze wskazywał drogę dobra i sprawiedliwości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co się tyczy mnie, niech to będzie dalekim ode mnie, bym zawinił WIEKUISTEMU i zaprzestał się modlić za wami; raczej będę wam wskazywał dobrą oraz właściwą drogę.
11.EIB.BIBLIA.2016Również ja daleki jestem od zgrzeszenia przeciw PANU i od zaniechania modlitwy za wami. Przeciwnie, będę was uczył, jak postępować w sposób godny i prawy.