« 1Sam 12:6 1 Księga Samuela 12:7 1Sam 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy stójcie, że się rozpierać będę sądem przeciw wam przed Panem, o wszystkie miłosierdzia Pańskie, które uczynił z wami i z ojcy waszymi.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz stańcie, abym się rozpierał z wami przed Panem, o wszystkie dobrodziejstwa Pańskie, które wam czynił i ojcom waszym.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz stańcie, abym spierał się z wami przed PANEM o wszystkie sprawiedliwe dzieła PANA, które czynił wam i waszym ojcom.
4.CYLKOWA teraz przystąpcie, a rozprawię się z wami przed obliczem Wiekuistego o wszystkich dobrodziejstwach Jego, które świadczył wam i ojcom waszym.
5.KRUSZYŃSKIA teraz przystąpcie, a rozprawię się z wami wobec Jahwe o wszystkich dobrodziejstwach, które Bóg uczynił wam i ojcom waszym.
6.TYSIĄCL.WYD5Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności Pana w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył wam i waszym przodkom.
7.BRYTYJKATeraz tedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom.
8.POZNAŃSKAPrzystąpcie teraz bliżej, abym prawował się z wami wobec Jahwe przypominając wszystkie dobrodziejstwa Jahwe, których udzielił wam i ojcom waszym.
9.WARSZ.PRASKAA teraz, proszę was, przygotujcie się, bo chcę wobec Jahwe osądzić, jak przyjmowaliście te dobrodziejstwa, które Jahwe wyświadczył wam samym i waszym ojcom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz podejdźcie, a rozprawię się z wami przed obliczem WIEKUISTEGO o wszystkich Jego dobrodziejstwach, które świadczył wam oraz waszym przodkom.
11.EIB.BIBLIA.2016A teraz ustawcie się! Będę rozliczał się z wami w obliczu PANA, w oparciu o wszystkie dzieła Jego sprawiedliwości, których dokonał dla was i dla waszych ojców.