« 1Sam 12:7 1 Księga Samuela 12:8 1Sam 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako Jakób wszedł do Egiptu, i wołali ojcowie wasi do Pana, i posłał Pan Mojżesza i Aarona i wywiódł ojce wasze z Egiptu, i posadził je na tem miejscu,
2.GDAŃSKA.1881Gdy zaszedł Jakób do Egiptu, wołali ojcowie wasi do Pana, i posłał Pan Mojżesza i Aarona, którzy wywiedli ojce wasze z Egiptu, a posadzili je na tem miejscu;
3.GDAŃSKA.2017Gdy Jakub przybył do Egiptu, a wasi ojcowie wołali do PANA, posłał PAN Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i posadzili ich na tym miejscu.
4.CYLKOWGdy przybył Jakób do Egiptu, wołali ojcowie wasi do Wiekuistego, a wysłał Wiekuisty Mojżesza i Arona i wywiedli ojców waszych z Egiptu, i starali się osiedlić ich na miejscu tem.
5.KRUSZYŃSKIGdy przybył Jakób do Egiptu, wołali ojcowie wasi do Boga i zesłał im Bóg Mojżesza i Aarona i wyprowadzili ojców waszych z Egiptu i przywiedli ich na to miejsc.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jakub przybył do Egiptu, przodkowie wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu.
7.BRYTYJKAKiedy przyszedł Jakub do Egiptu a wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Aarona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu, i osadzili ich w tym kraju.
8.POZNAŃSKAKiedy Jakub przybył do Egiptu i ojcowie wasi wołali do Jahwe, On posłał Mojżesza i Aarona. Wyprowadzili oni ojców waszych z Egiptu i wprowadzili do tego kraju.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Jakub przybył do Egiptu, wasi ojcowie wołali o pomoc do Jahwe. Posłał więc Jahwe Mojżesza i Aarona, którzy też wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osiedlili ich na tej ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy Jakób przybył do Micraim, wasi przodkowie wołali do WIEKUISTEGO, a WIEKUISTY wysłał Mojżesza oraz Ahrona, którzy wyprowadzili waszych przodków z Micraim i starali się ich osiedlić na tym miejscu.
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy Jakub przyszedł do Egiptu, a potem wasi ojcowie wołali do PANA, PAN posłał Mojżesza i Aarona, ci zaś wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osiedlili ich w tym miejscu.