« Mar 9:10 Ewangelia Marka 9:11 Mar 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pytali go mówiąc: Czemuż mówią księża, iż potrzeba Heliaszowi przyść pierwej?
2.WUJEK.1923(9:10) I pytali go, mówiąc: Cóż tedy Pharyzeuszowie i Doktorowie powiadają, iż pierwéj potrzeba, aby przyszedł Eliasz?
3.RAKOW.NTI pytali go, mówiąc: Cóż powiedają nauczeni w Piśmie iż Eliaszowi potrzeba przyść pierwej?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że Elijasz pierwej przyjść ma?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go: Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?
6.SZCZEPAŃSKIZapytali Go przeto, mówiąc: Czemu tedy {faryzeusze i} uczeni twierdzą, że Eliasz wpierw ma się zjawić?
7.GRZYM1936I zapytali go: Dlaczego faryzeusze i uczeni powiadają, że Eljasz ma najpierw przyjść?
8.DĄBR.WUL.1973(9:10) I pytali go mówiąc: Cóż tedy powiadają faryzeusze i uczeni w Piśmie, że potrzeba, aby pierwej przyszedł Eliasz?
9.TYSIĄCL.WYD5I pytali Go: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?
10.BRYTYJKAPytali go też, mówiąc: Cóż to mówią uczeni w Piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej?
11.POZNAŃSKAI pytali Go: - Nauczyciele Pisma mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?
12.WARSZ.PRASKAZapytali Go więc o to, dodając, iż uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pytali go także, mówiąc: Dlaczego uczeni w Piśmie powiadają, że najpierw ma przyjść Eliasz?
14.EIB.BIBLIA.2016Zaczęli Go też pytać: Dlaczego znawcy Prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz?
15.TOR.NOWE.PRZ.Pytali Go też, mówiąc: Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz?